Bożena Urbańska / Monika Lipowicz-Okrajni – Doradztwo księgowe