Dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłosił  nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach naboru przewiduje się udzielenie dofinansowania 10 osobom bezrobotnym w maksymalnej wysokości 30 000,00 zł na osobę.

Aby kwalifikować się do uczestnictwa w projekcie należy być osobą w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin) pozostająca bez pracy i zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna.

Ankiety wraz z wnioskami o dofinansowanie przyjmowane będą wyłącznie w okresie 17-19 luty 2021 r.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie:
https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/-/14392926-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-kosztow-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-power