Lokal na start

Program, dzięki któremu przedsiębiorcy działający na terenie Dąbrowy Górniczej mają możliwość zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego z niską stawką czynszu. „Lokal na START” to wspólne przedsięwzięcie miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dla kogo:

planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze małych i mikro przedsiębiorstw

małych i mikro
przedsiębiorstw
prowadzących działalność
nie dłużej niż pięć lat

IX edycja konkursu Lokal na start

Grudzień 2023 - Luty 2024

Etapy programu

1

Wizyta w wybranym lokalu

Zanim zdecydujesz się, o który lokal chcesz powalczyć w konkursie - warto zobaczyć go na żywo! Możesz umówić się na oględziny lokalu. Wybierz dogodny termin oględzin

Aby umówić się na oględziny lokalu wejdź na stronę https://app.evenea.pl/event/lokalnastart9 i wybierz lokal, który Cię interesuje, a także termin oględzin.

2

Doradztwo

Przed złożeniem wniosku konkursowego każdy uczestnik ma obowiązek odbycia doradztwa biznesowego oraz prawnego.

Spotkanie telefoniczne ze specjalistą ma na celu pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku konkursowego, omówienie modelu biznesowego jaki będzie prowadzony w danej lokalizacji, a także wsparcie mentora, który postara się pokazać Ci słabe i mocne strony Twojego pomysłu.

3

Przygotowanie i złożenie wniosku

Aby prawidłowo przygotować się do konkursu Lokal na start należy odbyć doradztwo biznesowe oraz prawne z naszymi specjalistami, odwiedzić wybrany przez siebie lokal, a także zapoznać się ze wszystkimi dokumentami konkursowymi dostępnymi poniżej.

Każdą wątpliwość możecie wyjaśnić kontaktując się z pracownikiem Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

  • kompletne dane kontaktowe
  • wybraną lokalizację
  • szczegółowy opis doświadczenia zawodowego oraz nabytych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia
  • szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia zawierający: rodzaj i formę działalności, elementy przewagi konkurencyjnej, planowane metody promocji
  • opis grupy docelowej, do której kierowane będą działania biznesowe, zawierający szczegółowe informacje na temat grupy docelowej klientów oraz sposoby dystrybucji produktów/ usług
  • opis eksperymentu biznesowego zawierający informacje w jaki sposób pomysł był przetestowany na rynku, a także czy jest informacja zwrotna od klientów?
  • opis planowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza działań społecznych, które będą realizowane
  • informacje o planowanych działaniach przystosowujących lokal do prowadzenia wybranej działalności gospodarczej (na 6 miesięcy od wprowadzenia do lokalu), wraz z orientacyjnymi kosztami adaptacji.

Pamiętaj!

Termin składania wniosków konkursowych: 29 lutego 2024 roku ( czwartek ).

Składanie dokumentacji na adres mailowy: biuro@inkubator-dabrowa.pl  lub osobiście w siedzibie Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w godzinach pracy biura.

Każde otrzymane zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo w ciągu 24 godzin. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza, że należy powtórzyć procedurę. Wniosek powinien być wypełniony komputerowo, podpisany odręcznie i przesłany w formie skanu.

Lista lokali

L.P Adres Status Powierzchnia Stawka czynszu Termin ogledzin
1 ul. Mickiewicza 6 Lokal wolny 75,82 m² / 43,85 m² piwnica 9 ZŁ netto/m² / 2,5 ZŁ netto/m² piwnica Więcej informacji
2 Aleja Józefa Piłsudskiego 34/660 Lokal wolny 75,90 m² 12 zł netto/m² Więcej informacji
3 Aleja Józefa Piłsudskiego 36/623 Lokal wolny 42,69 m² 12 zł netto/m² Więcej informacji
4 ul. Mickiewicza 1 Lokal wolny 90,18 m² (w tym 27,23 m² piwnica) 10 zł netto/m² + 2,50 zł netto / m² piwnica Więcej informacji
5 ul. Główna 61 Lokal wolny 53,40 m² 7 zł netto/m² Więcej informacji
6 ul. Główna 61 Lokal wolny 53,55 m² 7 zł netto/m² Więcej informacji
7 ul. Główna 61 Lokal wolny 53,55 m² 7 zł netto/m² Więcej informacji
8 ul. Kasprzaka 10 Lokal wolny 85,21 m² (w tym piwnica 34 m²) 12 zł netto/m² i 2,50 zł netto/m² piwnica Więcej informacji
9 ul. Wyszyńskiego 1 Lokal wolny 26,54 m² 10 zł netto/m² Więcej informacji
10 ul. Kasprzaka 10 Lokal zajęty 81,05 m² (w tym piwnica 13,30 m²) 10 zł netto/m² i 2,50 zł netto/m² piwnica
11 Aleja Józefa Piłsudskiego 34/652 Lokal zajęty 40,80 m² 12 zł netto/m²
12 Aleja Józefa Piłsudskiego 36D/604A Lokal zajęty 21,7 m² 12 zł netto/m²
13 Aleja Józefa Piłsudskiego 34/642A Lokal wolny 60,40 m² 12 zł netto/m² Więcej informacji
14 ul. Tadeusza Kościuszki 44/46 Lokal zajęty 12 m² 10 zł netto/m²
15 ul. Tysiąclecia 3 Lokal wolny 17,50 m² 5 zł netto/m² Więcej informacji
16 ul. Strzemieszycka 375 Lokal wolny 38 m² 7 zł netto/m² Więcej informacji
17 ul. III Powstania Śląskiego 4 Lokal zajęty 33,79 m² 9 zł netto/m²
18 ul. III Powstania Śląskiego 4 Lokal zajęty 135,59 m² 10 zł netto/m² i 2,50 zł netto/m² piwnica
19 Aleja Józefa Piłsudskiego 36/625A Lokal wolny 63,04 m² 12 zł netto/m² Więcej informacji
20 Aleja Józefa Piłsudskiego 34/633 Lokal zajęty 18,80 m² 10 zł netto/m²
21 ul. Wyszyńskiego 1 Lokal wolny 85,16 m² 10 zł netto/m² Więcej informacji
22 ul. Kasprzaka 6 Lokal zajęty 29,02 m² 10 zł netto/m²
23 ul. Mickiewicza 6 Lokal zajęty 104,62 m² 10 zł netto/m²
24 ul. Główna 61 Lokal wolny 53,55 m² 7 zł netto/m² Więcej informacji
25 ul. Strzemieszycka 375 Lokal wolny 20,10 m² 7 zł netto/m² Więcej informacji
26 ul. Tadeusza Kościuszki 36 Lokal zajęty 40,71 m² 15 zł netto/m²
27 Aleja Józefa Piłsudskiego 36/615A Lokal zajęty 45,84 m² 9zł netto/m²
28 3 Maja 22 Lokal zajęty 44,39 m² 10 zł netto/m²
29 Aleja Józefa Piłsudkiego 34/613 Lokal zajęty 33,50 m² 10 zł netto/m²
30 Aleja Józefa Piłsudkiego 34/648 Lokal zajęty 12,30 m² 10 zł netto/m²
31 3 Maja 22 Lokal zajęty 29,74 m² 6 zł netto/m²
32 Aleja Józefa Piłsudkiego 34/644 Lokal zajęty 19,80 m² 10 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

1

ul. Mickiewicza 6

Lokal wolny

75,82 m² / 43,85 m² piwnica

9 ZŁ netto/m² / 2,5 ZŁ netto/m² piwnica

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

2

Aleja Józefa Piłsudskiego 34/660

Lokal wolny

75,90 m²

12 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

3

Aleja Józefa Piłsudskiego 36/623

Lokal wolny

42,69 m²

12 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

4

ul. Mickiewicza 1

Lokal wolny

90,18 m² (w tym 27,23 m² piwnica)

10 zł netto/m² + 2,50 zł netto / m² piwnica

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

5

ul. Główna 61

Lokal wolny

53,40 m²

7 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

6

ul. Główna 61

Lokal wolny

53,55 m²

7 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

7

ul. Główna 61

Lokal wolny

53,55 m²

7 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

8

ul. Kasprzaka 10

Lokal wolny

85,21 m² (w tym piwnica 34 m²)

12 zł netto/m² i 2,50 zł netto/m² piwnica

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

9

ul. Wyszyńskiego 1

Lokal wolny

26,54 m²

10 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

10

ul. Kasprzaka 10

Lokal zajęty

81,05 m² (w tym piwnica 13,30 m²)

10 zł netto/m² i 2,50 zł netto/m² piwnica

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

11

Aleja Józefa Piłsudskiego 34/652

Lokal zajęty

40,80 m²

12 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

12

Aleja Józefa Piłsudskiego 36D/604A

Lokal zajęty

21,7 m²

12 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

13

Aleja Józefa Piłsudskiego 34/642A

Lokal wolny

60,40 m²

12 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

14

ul. Tadeusza Kościuszki 44/46

Lokal zajęty

12 m²

10 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

15

ul. Tysiąclecia 3

Lokal wolny

17,50 m²

5 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

16

ul. Strzemieszycka 375

Lokal wolny

38 m²

7 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

17

ul. III Powstania Śląskiego 4

Lokal zajęty

33,79 m²

9 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

18

ul. III Powstania Śląskiego 4

Lokal zajęty

135,59 m²

10 zł netto/m² i 2,50 zł netto/m² piwnica

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

19

Aleja Józefa Piłsudskiego 36/625A

Lokal wolny

63,04 m²

12 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

20

Aleja Józefa Piłsudskiego 34/633

Lokal zajęty

18,80 m²

10 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

21

ul. Wyszyńskiego 1

Lokal wolny

85,16 m²

10 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

22

ul. Kasprzaka 6

Lokal zajęty

29,02 m²

10 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

23

ul. Mickiewicza 6

Lokal zajęty

104,62 m²

10 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

24

ul. Główna 61

Lokal wolny

53,55 m²

7 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

25

ul. Strzemieszycka 375

Lokal wolny

20,10 m²

7 zł netto/m²

Więcej informacji

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

26

ul. Tadeusza Kościuszki 36

Lokal zajęty

40,71 m²

15 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

27

Aleja Józefa Piłsudskiego 36/615A

Lokal zajęty

45,84 m²

9zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

28

3 Maja 22

Lokal zajęty

44,39 m²

10 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

29

Aleja Józefa Piłsudkiego 34/613

Lokal zajęty

33,50 m²

10 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

30

Aleja Józefa Piłsudkiego 34/648

Lokal zajęty

12,30 m²

10 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

31

3 Maja 22

Lokal zajęty

29,74 m²

6 zł netto/m²

L.P

Adres

Status

Powierzchnia

Stawka czynszu

Termin oględzin

32

Aleja Józefa Piłsudkiego 34/644

Lokal zajęty

19,80 m²

10 zł netto/m²

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Programu

Pobierz

Załącznik nr 2 Zarządzenia - Lista lokali

Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej

Pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz Zgłoszeniowy

Pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz Zgłoszeniowy - WERSJA DO EDYCJI

Pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu Wzór informacji o korzystaniu z lokalu w ramach programu "Lokal na Start"

Pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu Oświadczenie członka Jury

Pobierz

Zarządzenie nr 3850.2023 - Lokal na start - IX edycja

Pobierz