Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt,
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE,
  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Konkurs jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o konkursie znajduje się w ogłoszeniu

Zachęcamy także do zapoznania się ze stroną Programów