To już V edycja dąbrowskiego Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

o już V edycja dąbrowskiego Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, a Partnerami Merytorycznymi Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej a jego celem jest promocja najbardziej innowacyjnych oraz przyczyniających się do rozwoju gospodarczego miasta firm sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, które  w swym działaniu uwzględniają etyczne i społeczne wartości.

Duże przedsiębiorstwa, działające na terenie Dąbrowy Górniczej, które mają szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta, mogą ubiegać się o tytuł Laureata Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego.

Formularze zgłoszeniowe (skan dokumentacji konkursowej podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy) należy przesłać do 4 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres adamiecki@dg.pl

W tym roku, ze względu na inne wydarzenia zaplanowane w ramach działań wsparcia przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, laureatów poznamy już w czerwcu podczas Gali Przedsiębiorczości.

Przypominamy że w roku ubiegłym Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach mikro i średni przedsiębiorca oraz przyznana została Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego dużemu przedsiębiorstwu.

Laureaci ubiegłorocznej edycji :

– w kategorii mikro przedsiębiorstwo : Ogólnopolska Szkoła Językowa British School Oddział Dąbrowa Górnicza,

 – w kategorii średnie przedsiębiorstwo – PPH  „Wader – Woźniak” Sp. z o.o.

– Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego   – Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A.

 

Na stronie miasta Dąbrowa Górnicza można znaleźć dokumenty do aplikacji o tę nagrodę 🙂
http://dabrowa-gornicza.com/to-juz-v-edycja-dabrowskiego-konkursu-o-nagrode-gospodarcza-im-karola-adamieckiego