Zostań sponsorem Konkursu na Najlepszy Model Biznesowy

W naszym mieście niebawem rusza kolejny atrakcyjny konkurs mający na celu aktywizację i pielęgnowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Konkurs adresowany jest do osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz takich, które nie prowadziły działalności w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Konkurs ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i wyłonienie najbardziej konkurencyjnego pomysłu na biznes prowadzonego na terenie Dąbrowy Górniczej.

Jego atrakcyjność podnosi możliwość konsultacji z mentorami z dziedziny biznesu oraz atrakcyjne nagrody.

 

 

Twoja firma może znacząco przyczynić się do realizacji założeń zostając sponsorem tego wydarzenia. Co oferujemy w zamian? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Pobierz ofertę