PUP przyzna dotacje na założenie własnej firmy!

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Wnioski o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej przyjmowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej od 14 do 16 lutego.

 

Dofinansowanie może trafić do 8 osób w wieku 18-29 lat (do dnia 30tych urodzin), zarejestrowanych jako bezrobotne w dąbrowskim PUP. Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na zakup urządzeń, maszyn, towarów, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów usług i materiałów reklamowych. We wniosku trzeba będzie opisać, na czym ma polegać działalność i w jakiej branży będzie prowadzona; wskazać oferowane produkty czy usługi, a także potencjalnych klientów; wyszczególnić koszty i skalkulować zyski, przeanalizować ryzyko, jakie może wystąpić podczas realizacji swojego biznesowego planu.

Na 8, 9 i 10 lutego zaplanowano spotkania informacyjne w formie czatu online, na których omówiony zostanie m.in. regulamin przyznawania dofinansowania, sposoby prawidłowego wypełnienia wniosku i kryteria kwalifikowania się do projektu. Spotkania odbędą się na profilu www.facebook.com/pupdg

  • 8 lutego, godz. 09.00-10:00
  • 9 lutego, godz. 12.00-13.00
  • 10 lutego, godz. 09.00-10.00

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania możecie znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej 

Przed wypełnieniem wniosku serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, które oferuje Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości. Zapisać na nie możecie się tutaj.

Osoby, które planują rozpocząć swoją przygodę z biznesem mogą również skorzystać z bezpłatnego i kompleksowego wsparcia, jakie oferuje Pakiet Młodego Przedsiębiorcy. Informacje m.in. o doradztwie, szkoleniach czy dotacjach dla osób szykujących się do uruchomienia działalności gospodarczej na stronie pmp.dabrowa-gornicza.com