Konsultacje w trybie online

Mając na uwadze Wasze zdrowie i jednoczesne dalsze zapewnienie stałej opieki merytorycznej naszego zespołu, zmieniamy formułę konsultacji biznesowych, prawnych, księgowych, sprzedażowych oraz marketingowych na ONLINE.

Będziemy się kontaktować w tej sprawie z każdą z zapisanych osób!