„Lokal na start” rozstrzygnięcie II edycji

Posiedzenie Jury oceniające formularze zgłoszeniowe złożone do dnia 19.08.2019r do drugiej edycji Programu „Lokal na start” odbyło się 30 sierpnia 2019.

W drugiej edycji Programu wyłoniono 6 laureatów:
1. Dominika Kozłowska – ul. Kasprzaka 10 – 23,2 pkt
2. Agata Borkiewicz Cielica – ul. 3 Maja 22 – 23,6 pkt
3. Małgorzata Stachura – ul. Strzemieszycka 375 – 24 pkt.
4. Katarzyna Granda – Aleja Józefa Piłsudskiego 36D/605 – 24,6 pkt
5. Anna Gierman – Aleja Józefa Piłsudskiego 34/645 – 27,2 pkt
6. Katarzyna Karpała – Aleja Józefa Piłsudskiego 34/633 – 28,8 pkt

Uzasadnienie decyzji Jury:
Uczestnicy wyłonieni w Programie, zdaniem członków Jury, przesłali najlepiej uzasadnione pomysły biznesowe. Nie brakowało wśród nich także projektów z branży kreatywnej (4 projekty). Pomysły, które wygrały miały bardzo dobrze zdiagnozowane grupy docelowe, powiązane z ciekawymi planami na działalność społeczną. Wysoko zostało także ocenione doświadczenie zawodowe oraz dotychczasowy wkład w realizację projektu. Były to również najlepiej opracowane wnioski pod względem merytorycznym, uwzględniające sposób adaptacji wybranych lokali do planowanej działalności.