Nowe wzory dokumentów dla pracowników i pracodawców

W 2019 roku mamy również zmiany w zakresie poprawnej dokumentacji. Zostały wprowadzone nowe wzory dokumentów dla pracowników i pracodawców zgodne z aktualnymi przepisami, które weszły w życie od Nowego Roku, a w nich m.in.:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. kwestionariusz osobowy dla pracownika,
3. umowa o pracę,
4. wypowiedzenie warunków umowy o pracę,
5. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
6. rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,
7. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Link do wzorów http://bit.ly/2HCfvgz