Ruszyła II edycja Programu „Lokal na start”

Program „Lokal na Start” właśnie wystartował ze swoją II edycją. Jego celem jest wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Dąbrowy Górniczej. Wytypowane do programu lokale są oferowane przedsiębiorcom z atrakcyjnymi stawkami czynszu.

Program skierowany jest do osób:
– planujących założenie działalności gospodarczej,
– prowadzących firmę, nie dłużej niż 3 lata.


Warunkiem przystąpienia do Programu jest terminowe przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dostępnego w zakładce „Lokal na start” w terminie do 19 sierpnia br. na adres mailowy: biuro@inkubator-dabrowa.pl.

Komplet informacji wraz z wykazem lokali i potrzebnymi formularzami znajdziecie na www.inkubator-dabrowa.pl w zakładce „Lokal na start”!