Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w DIP

Od 8 do 12 listopada potrwa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W jego ramach przygotowaliśmy m.in. bezpłatne szkolenia, spotkania i konsultacje dla prowadzących działalność gospodarczą i zainteresowanych biznesem. W programie jest również propozycja dla uczniów, a także debata Zagłębia Kobiet Przedsiębiorczych.

W tym roku wydarzenia odbędą się pod hasłem „Biznes jutra”. Po poprzedniej edycji, której przebieg i tematyka zdominowały kwestie związane z pandemią i jej wpływem na gospodarkę, w tym roku dyskusja skupi się na tym, co dalej.

Koronawirus zmienił zasady rynkowej gry, a z jego konsekwencjami będziemy mieć do czynienia jeszcze długo. Przedsiębiorcy muszą nie tylko odpowiadać na te zmiany, ale przede wszystkim kreować nowe rozwiązania. Jakie trendy będą nam towarzyszyć? Jakie akcenty będą dominowały w biznesie jutra? Wyzwaniem są m.in. zmiany w sposobie organizacji pracy, w tym przede wszystkim coraz powszechniejsza możliwość wykonywania zadań zdalnie. O tym wszystkim będzie można porozmawiać podczas tegorocznego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Dąbrowska odsłona Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, oprócz głównych wydarzeń, obejmuje również blok konsultacji online i spotkania z młodzieżą podczas Praktycznej Lekcji Przedsiębiorczości. Szczegółowy program na stronie www.dabrowa-gornicza.com/stp2021

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący rozwój, aktywność i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu m.in. zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, a także budowania własnej marki.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej odbędzie się pod honorowym patronatem Marcina Bazylaka, prezydenta miasta. Organizatorem jest Referat Przedsiębiorczości Urzędu Miasta wraz z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.