Zagłębiowskie wsparcie na starcie – edycja II

Myślisz o założeniu własnej firmy i szukasz dofinansowania na ten cel?

Weź udział w rekrutacji w ramach II edycji projektu: „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu.

 

Uczestnik projektu otrzyma 23 050,00 złotych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2.800,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących miasto Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza lub Będzin:

• pozostających bez zatrudnienia,

• zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120 % minimalnego wynagrodzenia),

• ubogich pracujących,

• imigrantów,

• reemigrantów,

• osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 03 stycznia 2022 do 21 stycznia 2022 r. w Biurze Projektu przy ulicy Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, I piętro p. 1.20, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie na stronie https://www.arl.org.pl/zaglebiowskie-wsparcie-na-starcie/ oraz pod numerami telefonów: 32 266 50 41 wew. 700, 711, 714 ; 530 767 701.

Zachęcamy do udziału w projekcie !!!!!