Zdobądź 5 000 pln na realizację projektu!

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której mieszkańcy województwa śląskiego otrzymają kwotę 1,4 mln zł na oddolne inicjatywy.

Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych. Zostaną zorganizowane trzy edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

 

 

 

Wnioski może składać

1. Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).
2. Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech osób, nieposiadających osobowości prawnej, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności.
3. Organizacja pozarządowa (patron) to taka organizacja, która składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości.

Mikroprojekty w II edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2022 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2022 roku. Nabór wniosków będzie trwał od 15 lutego do 15 marca. Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek TUTAJ.

Na etapie składania wniosku nie trzeba opisywać szczegółowo budżetu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec marca.